Grandbiz Co.,Ltd.- Thailand, Chúng tôi kinh doanh sản phẩm hạt giống với thương hiệu Green Bull Brand, đặc biệt là hạt giống dưa hấu chất lượng cao rất nổi tiếng ở Việt nam.

February 14, 2010

Grandbiz Co.,Ltd.- Thailand, Chúng tôi kinh doanh sản phẩm hạt giống với thương hiệu Green Bull Brand, đặc biệt là hạt giống dưa hấu chất lượng cao rất nổi tiếng ở Việt nam.

www.hatgiongduahau.com

www.greenbullseed.com

Email:  greenbullseed@gmail.com

Advertisements

các loại rau,củ,quả,dưa hấu,dưa leo,khổ qua,hoa vạn thọ,www.grand-biz.com

February 14, 2010

các loại rau,củ,quả,dưa hấu,dưa leo,khổ qua,hoa vạn thọ,

www.grand-biz.com

www.kunvorapat.com

เมล็ดพันธุ์แตงโม,hat giong dua hau,Suapran 288,lai F1,Thai Lan chat luong cao,watermelon seed,advance seeds,ตราตะวันต้นกล้า,www.grand-biz.com

February 14, 2010

เมล็ดพันธุ์แตงโม,hat giong dua hau,Suapran 288,lai F1,Thai Lan chat luong cao,watermelon seed,advance seeds,ตราตะวันต้นกล้า,

www.grand-biz.com

www.grand-biz.com dưa hấu,dưa leo,khổ qua,hoa cúc vạn thọ

February 14, 2010

www.grand-biz.com dưa hấu,dưa leo,khổ qua,hoa cúc vạn thọ

Watermelon, Cucumber, Bitter Gourd, Pumkin, Chilli ADVANCE Seeds Brand เมล็ดพันธุ์แตงโม ตราตะวันต้นกล้า

February 14, 2010

Watermelon, Cucumber, Bitter Gourd, Pumkin, Chilli ADVANCE Seeds Brand เมล็ดพันธุ์แตงโม ตราตะวันต้นกล้า

We, Grandbiz Co.,Ltd. – Thailand, We developed seeds business for “ADVANCE” Brand especially Watermelons Seed which is very famous in Southern and Northern Vietnam.

Grandbiz Co.,Ltd.- Thailand, Chúng tôi kinh doanh sản phẩm hạt giống với thương hiệu ADVANCE , đặc biệt là hạt giống dưa hấu chất lượng cao rất nổi tiếng ở Việt nam.

บริษัท แกรนด์บิซ จำกัด ผู้ชำนาญในการสร้างแบรนด์ และพัฒนาระบบ การกระจายสินค้าในเวียตนาม และกัมพูชา ได้แก่ เมล็ดพันธุ์แตงโม “ตราตะวันต้นกล้า (ADVANCE Brand)” หัวปรับแก๊สรั่วอัตโนมัติ และเตาแก๊สอินฟราเรด “ตราเวล (WELL Brand)”

We developed househould products “WELL” Brand emphasize in LPG Valve Gas Regulator in Cambodia.

 More Detail:

www.grand-biz.com

www.kunvorapat.com

Email: kunvorapat@yahoo.com

hạt giống dưa leo,hat giong dua leo,Winner,lai F1,Thai Lan,chat luong cao,เมล็ดพันธุ์แตงกวา,cucumber seeds, www.greenbullseed.com

February 14, 2010

hạt giống dưa leo,hat giong dua leo,Winner,lai F1,Thai Lan,chat luong cao,เมล็ดพันธุ์แตงกวา,cucumber seeds, www.greenbullseed.com

hạt giống dưa hấu,hat giong lai F1,Thailand,chat luong cao,Green Bull,Brand,เมล็ดพันธุ์ผัก,ตรากรีนบูล, www.greenbullseed.com

February 14, 2010

hạt giống dưa hấu,hat giong lai F1,Thailand,chat luong cao,Green Bull,Brand,เมล็ดพันธุ์ผัก,ตรากรีนบูล,

www.greenbullseed.com

www.agroforests.com

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง,hat giong hoa van tho,PhuPhanPhet,lai F1,Thai Lan chat luong cao,marigold seed,www.hatgionghoacucvantho.com

February 14, 2010

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง,hat giong hoa van tho,PhuPhanPhet,lai F1,Thai Lan chat luong cao,marigold seed,

www.hatgionghoacucvantho.com

www.phuphanphet.com

เมล็ดพันธุ์แตงโม,hat giong dua hau,Green Bull 84,lai F1,Thai Lan chat luong cao,watermelon seeds,www.greenbullseed.com

February 14, 2010

เมล็ดพันธุ์แตงโม,hat giong dua hau,Green Bull 84,lai F1,Thai Lan chat luong cao,watermelon seeds,

www.hatgiongduahau.com

www.greenbullseed.com

hạt giống dưa hấu, dưa leo, khổ qua, bí đao, bí đỏ lai F1 Thai Lan chất lượng cao (Watermelon Seeds, cucumber, bitter gourd, wax gourd, pumkin Green Bull Seed เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา มะระ แฟง ฟักทอง ตรากรีนบูล)

February 14, 2010

hạt giống dưa hấudưa leo, khổ qua, bí đao, bí đỏ  lai F1 Thai Lan chất lượng cao (Watermelon Seeds, cucumber, bitter gourd, wax gourd, pumkin Green Bull Seed เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา มะระ แฟง ฟักทอง ตรากรีนบูล)

www.hatgiongduahau.com

www.greenbullseed.com